Zakres prac

Wszystkie prace ogrodowe, wyjątek stanowi drzewostan powyżej 8m/h oraz zbiorniki wodne. Serwis całoroczny jak i interwencyjny.