Bryły

Uzyskujemy nieforemne kształty pod wpływem naszej fantazji, jak i w wyniku np. uszkodzeń atmosferycznych (uszkodzenia śniegowe, gradowe), mechanicznych jakie doznała roślina.